De maertelaere dewaele
Image default
Home / Gardening

De werking en optimalisatie van zonnepanelen

Dat Nederland op alle vlakken wilt verduurzamen, is voor velen een bekend doel. De overheid zal in de toekomst vele bedrijven stimuleren zich te verduurzamen. Hierdoor zullen niet alleen dagelijkse producten, maar ook grote investeringen, zoals een huis, volledig duurzaam zijn.

Zonnepanelen kopen lijkt in de huidige samenleving een opkomende trend. De panelen dienen als station om zonnestralen op te vangen en direct om te zetten naar bruikbare elektriciteit. Deze zin zullen veel mensen wel kunnen navertellen, al zal een verdere uitleg moeizaam verlopen. Om meer inzicht te krijgen in de daadwerkelijke werking van zonnepanelen, staat hieronder de nodige informatie.

Functie

Zonnecellen bestaan uit twee lagen. Tussen deze lagen ontstaat, onder invloed van zonlicht, elektrische stroom. De toenmalige zonnecellen werden geproduceerd aan de hand van silicium, een materiaal dat in de huidige maatschappij nihil gebruikt wordt voor de panelen. Na de zonnecellen, bestaande uit silicium, traden de dunne-film zonnecellen de markt toe. Tegenwoordig kan men spreken over een derde generatie zonnepanelen. Deze panelen kunnen onder andere polymeren, quantum-dots en nano antennes bevatten, in alle gevallen een nóg lichter materiaal.

Duurzaam

De zonne-energie die met de derde generatie wordt opgevangen, kan worden gekenmerkt als duurzame of “groene” energie. De hoeveelheid aanschaffing van zonnepanelen is echter niet aanzienlijk hoog. Dit is onder meer te verklaren doordat de panelen, in vergelijking met energiebronnen, vragen om een grotere investering gezien de kosten en pas op langere termijn een kostenbesparing opleveren. Ondanks de zonnepanelen prijs is de aanschaf van zonnepanelen zinvol. Niet enkel voor het milieu, maar ook vanuit economisch oogpunt: de prijs voor elektriciteit stijgt ieder jaar weer rond de 6%.

Optimalisatie

De meest optimale oriëntatie dat zal zorgen voor het grootste rendement wordt behaald wanneer de zonnepanelen zich naar het zuiden zullen richten. Als het dak daarnaast ook geschikt is voor een hellingshoek van 36 graden, is het optimale rendement behaald. Toch brengt het dak in de meeste gevallen beperkingen met zich mee en zal men met de gemiddelde optimalisatie genoegen moeten nemen. Zo’n gemiddeld rendement wordt al bereikt met een helling tussen de 20 en 50 graden.

http://wijsmanduurzaam.nl