De maertelaere dewaele
Image default
Home / Gardening

Wet verbetering Poortwachter

Personeel is belangrijk voor bedrijven. Je kunt eigenlijk niet zonder ze, maar soms zijn er situaties ontstaan waarbij je liever van je werknemers af ziet. Om alles in eerlijke banen te lijden en om op te komen voor werknemers belangen, bestaat er daarom de Wet verbetering Poortwachter. Dankzij deze week kunnen beide partijen niet zomaar van elkaar af zien. Je kunt dus niet zomaar je ontslag aandienen en niet meer komen. In veel gevallen, heb je nog een bepaalde termijn die je moet komen werken, zodat het bedrijf tijd heeft om een vervanger voor jouw positie te vinden. Daarnaast werkt het ook de andere kant op. Het beschermt je als werknemer en je kunt dus niet zomaar op staande voet ontslagen worden. Hier zijn strenge regels voor waar beide partijen zich aan dienen te houden. Deze dezelfde wet verbetering Poortwachter geldt ook wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt. Dit is voor veel werkgevers een nachtmerrie, omdat zij de werknemer vaak wel door moeten betalen met het maandelijkse loon dat zij voorheen hadden, echter voeren zij geen werkzaamheden uit. Deze activiteiten zullen daarom door andere werknemers opgevangen moeten worden, waardoor bij hun de werkdruk ook weer toeneemt. Dit is uiteraard niet de bedoeling en zou misschien tot nog meer arbeidsongeschiktheid kunnen lijden in de vorm van een burn-out of oververmoeidheid. Een andere optie voor werkgevers is daarom een extern iemand inhuren, maar dit betekend vaak twee man personeel betalen voor hetzelfde werk. Het is dus erg duur wanneer iemand van je personeel arbeidsongeschikt raakt en veel werkgevers willen daarom meestal van deze werknemer af. Om je te beschermen in deze situaties moet de werkgever eerst kijken of er een re-integratie traject gestart kan worden. Vaak gaat hier een arbeidsdeskundig onderzoek aan vooraf. Hierbij onderzoekt een arbeidsdeskundige hoe de arbeidsongeschiktheid is ontstaan en of de werknemer bijvoorbeeld parttime het werk zou kunnen oppakken of eventueel een nieuwe positie binnen een andere afdeling van het bedrijf.

https://loopbaannederland.nl/