De maertelaere dewaele
Image default
Home / Gardening

Eisen rond brandgevaar van rieten daken

Een huis met een rieten dak brengt een gezellige sfeer. Echter zijn velen bang voor het brandgevaar van het riet. Toch hebben er afgelopen jaren ontwikkelingen plaatsgevonden om het gevaar van rieten daken te verkleinen.

Risico

De oorspronkelijke bouw van rieten daken vond plaats aan de hand van spandraden en bindraad. Deze draden werden bevestigd op een open onderconstructie van daksporen en rietlatten. Echter was een rieten dak gemakkelijk brandbaar door een mogelijke oorzaak van buiten, zoals blikseminslag, brandstichting, vliegvuur of vuurwerk, of door een brand van binnenuit. Riet is een materiaal dat in droge vorm zeer brandbaar is. Rondvliegende vonken van een schoorsteen in de omgeving kon al voldoende zijn voor een afbranding van de woning. De ronde vorm van de rietstengels zorgt daarnaast voor meer ruimte aanwezig tussen de stengels. Hierdoor is het riet alleen aan de buitenkant goed brandbaar. De benodigde zuurstof voor verbranding wordt aangevoerd via de luchtkanaaltjes tussen de rietstengels en een brand kan daardoor heel makkelijk doordringen.

Eisen

Gelukkig zijn er tegenwoordig veel eisen gesteld rondom het brandgevaar van riet. In het Bouwbesluit is de eis genoteerd dat daken, die dicht bij de erfgrens staan, niet ’brandgevaarlijk’ mogen zijn. Als veilige afstand wordt 15 meter tussen de woning en de erfgrens gewaarborgd. In de afgelopen jaren is gezocht naar opties om het rieten dak brandveiliger te maken. Zo zouden ’brandvertragende’ middelen mogelijk het riet beschermen tegen brand. Om het riet te beschermen tegen een brand, dat binnen is ontstaan, bevestigen rietdekkers een ’barrière’ onder het riet. Dit wordt gedaan door de binnenzijde af te timmeren met gipskartonplaat en bij nieuwbouw door het riet direct aan te brengen op een gesloten beplating zonder luchtspouw met tengels en rietlatten. Door de gesloten onderconstructie blijken in praktijk minder tochtverschijnselen plaats te vinden en gezien het brandgevaar heeft het twee gunstige gevolgen. Ten eerste wordt het riet zolang mogelijk afgeschermd wanneer er binnenhuis een brand ontstaat. Dit biedt de mogelijkheid de brand te blussen voordat de brand het rieten dak raakt. Daarnaast wordt de toevoer van verbrandingslucht beperkt. De verspreiding van een brand in het riet zal hierdoor minder snel gaan.

http://rietwerk.nl